Informacje

unnamed

UWAGA!

Nowa strona w budowie. Na obecnej będą zamieszczane tylko najważniejsze infromacje.

Zapraszamy wkrótce


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą obowiązkową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet. Zachęcamy osoby posiadające dostęp do komputera (ale może być też smartfon lub tablet) i Internetu, aby wybrać tę metodę wypełnienia obowiązku spisowego. Osoby, które nie posiadają komputera, a chciałyby dokonać samopisu internetowego mogą skorzystać z komputera w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz z pomocy członka Gminnego Biura Spisowego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Spisać można się również przez telefon. Dzwoniąc na numer 22 279 99 99, wybierając NSP 2021, następnie opcję „spis na żądanie” i wreszcie wpisując swój kod pocztowy bez „-„ (w formacie 00000, a więc np. 62020) łączymy się z rachmistrzem telefonicznym, z którym możemy albo od razu przeprowadzić badanie, albo umówić się na inny – bardziej dogodny dla nas termin, albo wybrać opcję oddzwonienia (ta możliwość pojawia się już po 2 minutach oczekiwania na połączenie) – w takim przypadku rachmistrz oddzwoni do nas z numeru infolinii, tego samego, na który dzwoniliśmy.

W maju pracę rozpoczęli rachmistrze spisowi. Do odwołania zawieszone są jednak wywiady bezpośrednie, polegające na wizytach rachmistrza w domu osoby spisywanej. Nie odwiedzi nas więc żaden rachmistrz, może on natomiast zadzwonić. Telefon od rachmistrza będzie wyświetlał się numerem 22 828 88 88. Jeśli go nie odbierzemy, otrzymamy sms z informacją, że dzwonił do nas rachmistrz w sprawie NSP 2021. Wiadomość będzie zawierała także informację na temat sposobu skontaktowania się z rachmistrzem spisowym. Rachmistrz przedstawi się nam podając imię, nazwisko i numer identyfikatora. Możemy go sprawdzić: poprzez aplikację „sprawdź tożsamość rachmistrza” na stronie spis.gov.pl lub infolinię 22 279 99 99.

Wszystkie formy udziału w spisie gwarantują ten sam, wysoki poziom bezpieczeństwa, a żadne dane osobowe nie zostaną udostępnione czy rozpowszechnione, chronione są bowiem tajemnicą statystyczną. Wszystkie osoby pracujące przy spisie składają przyrzeczenie jej zachowania.

Spis trwa do 30 września 2021. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Spiszmy się bo: Liczymy się dla Polski!

2605mbratborski

26052021NSP 2021 baner 3„Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2027- konsultacje

MGOPS w Koźminie Wlkp. zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021-2027”. Informujemy, że konsultacje odbędą się do 30 listopada 2020 r.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców, zainteresowane instytucje i organizacje do składania uwag do projektu. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu.

Projekt „Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2021- 2027” jak i formularz zgłaszania uwag są dostępne w wersji elektronicznej poniżej wzałącznikach do ogłoszenia, na stronie www.mgops.kozminwlkp.pl a także w wersji papierowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., ul. Krotoszyńska 16 w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00.

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

 • drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • drogą korespondencyjną na adres MGOPS ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp.

  z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - Strategia”

 • bezpośrednio w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Krotoszyńska 16

  w dni robocze w godzinach od 9.00 do 14.00
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

Pliki do pobrania:

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Koźmin Wielkopolski Na Lata 2021-2027.pdf

2. Formularz konsultacji społecznych.pdf


Infolinia wsparcia dla seniorów w Powiecie Krotoszyńskim 003

Telefon 62 721-67-23 to telefon do Biblioteki Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.


Informujmy, że Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA

GDZIE SZUKAĆ POMOCY

INFORMACJE O KORONAWIRUSIE

TARCZA ANTYKRYZYSOWA


Świadczenie chorobowe dla osób powracających z zagranicy.

Osoby objęte obowiązkową kwarantanną, po przekroczeniu granicy, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać należy złożyć specjalne oświadczenie - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.Osoba, która przekracza granicę
państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia taka osoba może ubiegać się o świadczenia z tytułu choroby. Aby je uzyskać, należy złożyć specjalne oświadczenie o odbywaniu
obowiązkowej kwarantanny, w terminie 3dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy,
zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek
(pracodawca) w ciągu 7 dni przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE).Płatnik składek, który wypłaca zasiłki, lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu
weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.Należy pamiętać, że jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe
(np. pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUS).Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach. W tej sytuacji zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która
jest dobrowolna.Wszystkie informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców, zasiłku za czas kwarantanny, opieki nad dzieckiem, orzecznictwa lekarskiego i kontaktu z pracownikami ZUS podczas stanu epidemii, dostępne są na stronie www.zus.pl, w zakładce „koronawirus”.


logo44

Prosimy na bieżąco śledzić informacje na stronie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

2020.03.13-Plakat-akcja-pomocy-A4-1


UWAGA!

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem zalecane jest ograniczenie wizyt w MGOPS Kożmin Wlkp.

W pierwszej kolejności we wszystkich sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Prosimy na bieżąco śledzić pojawiające się komunikaty.KOMUNIKAT !!!!

Od poniedziałku 16 marca do 27 marca Klub Seniora zawiesza działalność. Osoby, które spożywały obiady w Klubie Seniora będą odbierać posiłki w naczyniach jednorazowych bezpośrednio w Pracowni Kulinarnej Damiana Szymury ul. Przyjemskich 24. Natomiast pozostałym osobom, jak dotychczas, obiady dostarczą siostry PCK.

Prosimy o udzielanie pomocy sąsiedzkiej osobom starszym np. w robieniu niezbędnych zakupów itp.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego zaleca odwołanie i nie organizowanie spotkań, zebrań oraz wszelkich zgromadzeń. Zaleca się unikanie większych skupisk ludzkich. GCZK prosi również o rozważenie ograniczenia spotkań rodzinnych i towarzyskich w większym gronie.


Koronawirus. Jak zapobiegać zakażeniu?

alt

alt

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. będzie świadczyć usługi asystenckie i opiekuńcze jako kontynuacje usług realizowanych w ramach projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim", Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne/Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do 31.12.2018r.


imagesghg

Terminy wypłat w roku 2020.

images
Powyższe terminy wypłat zasiłków mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie!!!!!

Przelewy bankowe realizowane są drogą elektroniczną w godzinach popołudniowych.

W związku z powyższym:

 • Klienci posiadający rachunki bankowe otrzymują wpłaty na rachunek w dniach wskazanych powyżej lub w pierwszym dniu roboczym po wskazanym terminie w poniższym terminarzu.
 • W szczególnych przypadkach wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy nastąpią w drugim dniu roboczym po wskazanym terminie w poniższym terminarzu – w zależności od księgowania środków w danym banku.
 • Przekazy pocztowe - do końca danego miesiąca

Informujemy, że postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta ) w okresie od 02 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku ostało zakończone i wykonanie zamówienia powierza się :

Spółdzielni Socjalnej "Vivo"

ul. Rynek 22

63-720 Koźmin Wlkp.

Koźmin Wlkp. dnia 31.12.2019r.


Informujemy, że postępowanie na usługę przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz wydawania posiłków dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2020 zostało zakończone i wykonanie zamówienia powierza się :

P.H.U MAGDALENA SZYMURA

ul. Przyjemskich 24

63-720 Koźmin Wlkp.

Koźmin Wlkp. dnia 20.12.2019r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. publikuje OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego pod nazwą: Świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w miejscu zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2020 roku


 • Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie art. 138 o PZP o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art.. 138g ust.1 (poniżej 750 000 euro).
 • Rodzaj zamówienia: usługi
 • Miejsce publikacji : strona internetowa Zamawiającego , tablica ogłoszeń.
 • Integralna część SIWZ : Formularz oferty wraz z oświadczeniami , projekt umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4- Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS

Załącznik nr 5- Wykaz usług

Załacznik nr 6- Wykaz osób

Załacznik nr 7- Oświadczenie dotyczace spełnienia warunków określonych w art. 138p ust.1

Załacznik nr 8- Oświadczenie o tej samej grupie kapitałowej

Załącznik nr 9- Projekt umowy

Sporządziła: Weronika Kazubek

Koźmin Wlkp. dnia 20.12.2019r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. opublikował zapytanie ofertowe na usługę przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz wydawania posiłków dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2020.

Szczegóły na stronie : BIP MGOPS

Opublkowano 12.12.2019r.


500 su-1

1 października 2019 r. weszło w życie świadczenie 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać to świadczenie trzeba spełnić określone warunki.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

Mogą Państwo również skorzystać z pomocy ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszamy do placówek ZUS w poniedziałki od 8.00 do 18.00 i od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00, gdzie na Sali Obsługi Klienta pracownicy ZUS udzielą Państwu informacji i będą służyć pomocą przy wypełnianiu wniosku.

Protokół wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji zamówienia na usługi społeczne pn. "Aktywny Senior- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie Gminy Koźmin wlkp., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Koźmin Wlkp., 13.11.2019 r.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

Protokół wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji zamówienia na usługi społeczne pn. „Aktywny Senior – zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Osoby przeprowadzające postępowanie:

 1. 1)Weronika Kazubek

II. Przedmiot postępowania:

Realizacji zadań związanych z zamówieniem na usługi społeczne pn. „Aktywny Senior – zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Przeprowadzenie postępowania:

W dniu 31 października 2019 r. zaproszono Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe. Zapytanie przekazano poprzez stronę internetową MGOPS oraz bazę konkurencyjności.

IV. Termin składania ofert: do 08.11.2019 r. do godziny 12:00.

V. Oferty złożone:

1. B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, ul. Malczewskiego 11 lok. 49, 35-114 Rzeszów,

2. Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów,

3. EGO Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary,

4. INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz,

5. Usługi Edukacyjne LOGOS Jerzy Kepka ul. Lęborska 2, 84-241 Gościcino,

6. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2a,

62-800 Kalisz,

7. APHR Sp.z o.o ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa.

VI . Wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu:

Brak

VII. Oferty odrzucone:

Brak

VIII. Kryterium oceny ofert oraz punktacja przyznana poszczególnym ofertom.

Cena – 55 % ,

Doświadczenie własne wykonawcy 45%

Cena: Punkty dla ofert będą obliczone wg wzoru: Lp= (C min/C of) x100 x waga
gdzie:
Lp. - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert
C of – cena podana w badanej ofercie

Doświadczenie własne wykonawcy: Punkty dla ofert będą obliczone wg wzoru: Lp= (D of /D max) x100 x waga
gdzie:

Lp. - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
D of – liczba godzin usług z oferty ocenianej
D max-największa liczba godzin usług z wszystkich ofert

Nazwa Wykonawcy

Cena oferty

Doświadczenie własne wykonawcy

Przyznana punktacja

B-Consulting

Bartłomiej Gębarowski

121.830,00 zł

39,73 pkt.

3.723 godzin

26,14 pkt.

65,87 pkt.

Grupa CSW DELTA Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jedrzejów

99.644,00 zł

48,57 pkt

6.409 godzin

45pkt

93,57 pkt.

EGO Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych

109.837,00 zł

39,37

5.608 godzin

39,37 pkt.

83,43 pkt.

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja

116.090,00 zł

41,69 pkt.

1.769 godzin

12,42 pkt.

54,11 pkt.

Usługi Edukacyjne LOGOS Jerzy Kepka

123.600,00 zł

39,16 pkt.

4.600 godzin

32,30 pkt.

71,46 pkt.

Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia w Kaliszu

108.420,00 zł

44,64 pkt.

1.726 godzin

12,12 pkt

56,76 pkt.

APHR Sp.z o.o

88.000,00 zł

55 pkt.

80 godzin

0,56 pkt.

55,56 pkt.

IX. Wybrany Wykonawca:

Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów
Oferta z najwyższą ilością punktów.

X. Uzasadnienie wyboru oferty oraz termin zawarcia umowy:

Termin zawarcia umowy: 20.11.2019 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała największą ilość punktów.

Kierownik MGOPS

-WERONIKA KAZUBEK-

Koźmin Wlkp. dnia 13.11.2019r.


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŹMINIE WLKP. PONOWNIE OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA USŁUGI SPOŁECZNE W PROJEKCIE " AKTYWNY SENIOR- ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH W GMINIE KOŹMIN WLKP. WYMAGANE DOKUMENTY ZAMIESZCZONO PONIŻEJ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAŁ. NR 1- FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 2- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 3- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ZAŁ. NR 4- WYKAZ USŁUG

ZAŁ. NR 5- WYKAZ CZŁONKÓW KONSORCJUM

ZAŁ. NR 6- WYKAZ CZŁONKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

ZAŁ. NR 7- OKREŚLENIE PODWYKONAWSTWA

ZAŁ. NR 8- OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ZAŁ. NR 9- WZÓR UMOWY

31.10.2019r.


W związku z art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843) informuję o unieważnieniu postępowania w zakresie realizacji zadania pn.: Usługi społeczne w projekcie "Aktywny Senior- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w gminie Koźmin Wielkopolski". Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Ogłoszenie zawierało błędny zał. nr 4 ( brak kolumny o liczbie godzin, stanowiących podstawę do oceny doświadczenia) w związku z czym niemożliwe było ocenienie oferty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę.

24.10.2019r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ogłasza postępowanie na usługi społeczne w projekcie "Aktywny Senior"- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Koźmin Wielkopolski". Wymagane dokumenty zamieszczone poniżej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że postępowanie na usługi społeczne w projekcie „Aktywny Senior”- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Koźmin Wlkp. zostało anulowane w dniu 09.10.2019r.

LOGO KDR

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w BIP MGOPS.

Nabór do projektu pn. „Aktywny Senior - zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski”

W związku z realizacją przez Spółdzielnię Socjalną „VIVO” i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. projektu pn. „Aktywny Senior - zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski” do wzięcia udziału w projekcie poszukiwane są osoby spełniającej następujące warunki:

- seniorzy (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) mieszkający na terenie całej gminy Koźmin Wlkp. Ponadto w projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością spełniające powyższe warunki.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez udział w następujących formach wsparcia:

 1. 1.Zajęcia plastyczne (decoupage).
 2. 2.Zajęcia muzyczne (taneczne).
 3. 3.Wsparcie psychologa.
 4. 4.Wsparcie rehabilitanta.
 5. 5.Wykłady i prelekcje geriatry.
 6. 6.Udział w wydarzeniach kulturalnych (wyjazdy do kina, teatru, opery itp.).
 7. 7.Spotkania edukacyjne (Rzecznik praw konsumenta, kosmetolog, pracownik policji, doradca ds. związanych z ZUS, dietetyk).
 8. 8.Trening bezpieczna jesień (profilaktyka zadłużania, bezpieczeństwo materialne, działania zapobiegawcze przeciw wyłudzeniom i kradzieżom).
 9. 9.Trening pamięci i umiejętności poznawczych (sprawność umysłowa a wiek, techniki zapamiętywania, ćwiczenia koncentracji).
 10. 10.Trening kompetencji życiowych (zarządzanie czasem, narzędzie i metody skutecznej komunikacji i radzenia sobie ze stresem).
 11. 11.Trening kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna, odczytywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych).

Dla osób mieszkających poza miastem na terenie gminy Koźmin Wlkp. zapewniony jest dojazd na zajęcia.

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „VIVO” i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

1. Projekt realizowany będzie do 31.12.2020 r.

2. Projekt zakłada udział 65 osób zamieszkałych w gminie Koźmin Wlkp. (45 kobiet, 20 mężczyzn, w tym 20 osób z niepełnosprawnością).

3. Całkowita wartość projektu wynosi 543 069,20 zł, kwota dofinansowania 515 915,74 zł.

Więcej informacji można dowiedzieć się w biurze Spółdzielni Socjalnej „VIVO” lub siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. Wszelkie pytania można zadawać także pod nr tel. +48 531 533 424 (VIVO), + 48 62 721 67 10 (MGOPS) lub poprzez
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Aktywny senior


PROGRAM DOBRY START

Informacje o przyznaniu świadczenia w ramach Programu DOBRY START będą wysyłane poprzez pocztę e-mail z adresu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UWAGA: Prosimy nie odpowiadać na otrzymany e-mail!

Komplet informacji nt. Programu DOBRY START znajduje się na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

image002

 

 


 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. będzie świadczył usługi asystenckie i opiekuńcze jako kontynuacje usług realizowanych w ramach projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim”, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne/Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r.
Koźmin Wlkp. dnia 02.01.2019r.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Krotoszyńskiej 16, 63-720 Koźmin Wlkp. zwanym dalej Placówką.

W Placówce został powołany Inspektor Danych Osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z art. 6 ust. 1 lit. C w ramach:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. O postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny ,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 5 lat od zakończenia działań.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania możliwości uzyskania świadczeń. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Koźmin Wlkp. dnia 24.05.2018r.


SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "VIVO"

alt
Spółdzielnia socjalna jest szczególną formą przedsiębiorstwa i łączącego w sobie elementy przedsiębiorstwa wolnorynkowego oraz stowarzyszenia – tym samym jej cele są zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. Na zatrudnienie w spółdzielni socjalnej mogą liczyć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne oraz niepełnosprawne. Podstawą prawną dla działania spółdzielni socjalnych jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.Została założona w grudniu 2013 roku przez Gminę Koźmin Wielkopolski oraz Powiat Krotoszyński. Oprócz jednostek samorządu terytorialnego swój udział w jej utworzeniu miała również Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi prowadząca Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Kaliskim. Idea utworzenia spółdzielni wynikała z partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim z 2010 r. Dzięki zaangażowaniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Kaliskim udało się uzyskać dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu oraz uruchomienie miejsc pracy. W latach 2013 - 2018 spółdzielnia utworzyła 10 nowych miejsc pracy z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Od samego początku zarząd oraz pracownicy spółdzielni aktywnie uczestniczyli w forach oraz spotkaniach dotyczących rozwoju ekonomii społecznej. W konsekwencji od 2018 r. Andrzej Piotrowski, Jerzy Fornalik oraz Dominik Radwański są członkami Wielkopolskiego Komitetu Ekonomii Społecznej. W tym samym roku Spółdzielnia Socjalna „VIVO” przystąpiła do Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE

WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych

Schroniska i noclegownie

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
Strona główna | BIP | Kontakt