Przemoc w rodzinie
tyu

Informujmy, że Komenda Główna Policji przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (
https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

niebieska-linia-logo

36

www.przemoc.info.pl


NIEBIESKA KARTA

nieb

Niebieska Karta jest dokumentem służbowym wypełnionym przez funkcjonariusza policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie i służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie , ocenie zagrożenia dalszą przemocą , oraz jako dowód w sprawach sądowych.Dzielnicowy ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni skontaktować się z daną rodziną jest zobligowany do rozpoznania sytuacji i jej systematycznego monitorowania a także do udzielania pomocy w trakcie comiesięcznych wizyt.

Niebieska karta może być założona przez Policję ,Ośrodek Pomocy Społecznej ,jak i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,Nauczycieli .Pedagogów,Psychologów szkolnych,Dyrektora szkoły,Lekarza,Pielęgniarkę ,Ratownika Medycznego i wiele innych instytucji.

Formularz Niebieskiej Karty - jest przekazany do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie po uruchomieniu procedury , jednak nie dłużej niz w ciągu 7 dni, który w ciągu 3 następnych dni przekazuje go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego.Zespół po zapoznaniu się z  formularzem może podjąc decyzję o powołaniu grupy roboczej do pomocy tej konkretnej rodzinie lub sam prowadzić dalsze czynności.

Zakończenie procedury następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie w sposób trwały oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy .O zakończeniu procedury są informowane instytucje w niej uczestniczących. Szczegółowy opis przemocy w rodzinie znajduje się w Rozporządzeniu Rdy Ministrów z dnia 13 wrzesnia 2011 r. (Dz.U. z dnia 3 października 2011r.)


CAŁDOBOWY NUMER ALARMOWY 602 384 357

Co to jest przemoc w rodzinie?


Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny , a także innych osób wspólnie zamieszkujących  lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo uytaty życia, zdrowia , naruszające ich godnośc , nietykalność cielesną, wolnośc , w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowoi fizycznym lub psychicznym , a także wywołujące cierpienia i krzywdy mortalne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

- współmałżonkowie

- partnerzy w związkach nieformalnych

- dzieci

- osoby starsze

- osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

Przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie.

Przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi....

Przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi..

Inny rodzaj zachowań: zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finasowych, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych , niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawienie bez opieki osoby, która z powodu choroby , niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających , substancji sychotropowych lub leków.

PAMIĘTAJ!!!!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich . Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej , nie wstydź się prosić o pomoc.

PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE!


plakat ZI

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Zespół Interdyscylinarny przy MGOPS w Koźminie Wlkp.

Przewodniczący Zespołu - Zbigniew Krawicki

ul. Krotoszyńska 16

63-720 Koźmin Wlkp.

tel .62 721 67 10

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie

os. Sikorskiego 7

63-700 Krotoszyn

tel. 62 722-75-30

te. całodobowy : 602-384-357

czynne od poniedziałku do piątku 7-15

OIK KROTOSZYN

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejsko-Gminna Komisja d.s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Stary Rynek 11

63-720 Koźmin Wlkp. tel. 62 721-60-88

Komisariat Policji w Koźminie Wlkp.

ul. Stęszewskiego 1

63-720 Koźmin Wlkp.

tel. 62 725-52-00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

ul. Młyńska 2d/1

63-700 Krotoszyn

tel 62 505-82-13 lub 14

czynne od poniedziałku do piatku od 7.15- 15.15

PCPR KROTOSZYN

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach

ul. Strzelecka 10

63-760 Zduny

tel. 62 721- 52-73

602-384-357

czynne całą dobę

SOW ZDUNY

Sąd Rejonowy w Krotoszynie

ul. Sienkiewicza 11

63-700 Krotoszyn

tel 62 725-11-00

czynne od poniedziałku do piątku 7.15-15.15

Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym

ul. Mickiewicza 2

63-700 Krotoszyn

tel. 62 722- 61-61

czynne w poniedziałki i czwartki od 15 do 19

Poradnia Leczenia Uzależnień w Krotoszynie

ul. Masłowskiego 2a

63-700 Krotoszyn

tel. 608-628-619

czynne w poniedziałek od 8-14, od wtorku do soboty od 8-18

Punkt Konsultacyjny przy Ośrodku Zdrowia w Koźminie Wlkp.

ul. Borecka 1

63-720 Koźmin Wlkp.

tel. 510-171-866

SYGNALIZACJA

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
Strona główna | BIP | Kontakt