KLUB SENIORA W KOŹMINIE WLKP.

 

Uniwersytet III wiekuINFORMACJA 

ZMIANA ADRESU KLUBU SENIORA NA  UL. STĘSZEWSKIEGO 2

ORAZ NUMERU TELEFONU NA  722 216 253

 

2509klubseniora

 


  

Archiwum Klubu Seniora

 

 alt

 Klub Seniora w Koźminie Wielkopolskim rozpoczął działalność w październiku 1992 roku. Jest to jednostka wsparcia dziennego podległa Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim a prowadzą go Renata Łąkowska- pracownik socjalny oraz Anna Parużyńska- instruktor terapii zajęciowej

Codziennie Klub Seniora odwiedza około 35 osób , są to osoby w wieku poprodukcyjnym, emeryci, renciści, część Klubowiczów to osoby niepełnosprawne.

 

Klub Seniora zapewnia swoim Seniorom aktywny udział w życiu kulturalnym, zaraża pasją, tworzy trwałe więzi przyjaźni oraz doskonale bawi. W ramach jego działalności możliwe jest niemal wszystko. Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość pracy grupowej, co zapewnia poczucie jedności , przynależności do grupy , które jest bezcenne. Klub Seniora stanowi źródło niewyczerpanych inspiracji, pole wymiany doświadczeń oraz poglądów. Z roku na rok zwiększa się zastęp ludzi w starszym wieku, otoczenie ich należytą opieką, serdecznością , szczerym zainteresowaniem oraz stały kontakt z drugim człowiekiem, z rówieśnikami na pewno zmniejsza problemy adaptacyjne tego umownego progu starości. Dlatego działalność Klubu Seniora ma ogromne znaczenie terapeutyczne a przede wszystkim ma duży wydźwięk społeczny i humanitarny.

 

Seniorzy z Klubu Seniora lepiej wykorzystują czas ponieważ w opinii wielu z nich czas płynie wolniej i spokojniej niż kiedyś, więc co robią? wszystko to co musiało ustępować „ważniejszym” sprawom: uprawiają sport, dokształcają się, spotykają się z „rodziną” i przyjaciółmi.

 

Głównym celem działalności Klubu Seniora jest przeciwdziałanie osamotnieniu, izolacji społecznej, i zagrożeniu marginalizacją społeczną. Podejmowane działania służą realizacji takich celów jak: zmniejszenie poczucia samotności alienacji, aktywizacji społecznej. Klub Seniora integruje, rozbudza zainteresowania i potrzeby kulturalne ,edukuje ,upowszechnienia zdrowy styl życia, zmienia wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie.

 

W 20-letniej historii działalności Klubu Seniora jego uczestnicy nie byli jedynie biernymi odbiorcami oferowanych im usług lecz sami podejmowali działania w zakresie organizacji czasu wolnego i działania na rzecz innych Seniorów i społeczności.

W ramach terapii zajęciowej prowadzony jest:

 

 • cykl zajęć muzycznych,
 • śpiewanie grupowe i indywidualne,
 • terapia – wizualizacja relaksacyjna
 • gry i zabawy ruchowe przy muzyce usprawniające kondycję fizyczną,
 • zajęcia wokalne z zespołem „Przyjaciele”,
  • cykl zajęć literacko-kulturalnych,
  • spotkania towarzyskie, międzypokoleniowe,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje,
  • organizowanie koncertów muzycznych,
  • tworzenie scen kabaretowych , małych form teatralnych i inscenizacji,
  • wprowadzanie różnych tematów przez terapeutę wspomagających aktywność umysłową seniora, dyskusje,
  • organizacja uroczystości imieninowych i urodzinowych,
  • organizacja imprez plenerowych, pikniki, czynny udział w życiu kulturalnym Miasta i Gminy,
  • reprezentowanie miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w projektach realizowanych przez powiat Krotoszyński,
  • cykl zajęć plastycznych,
  • poznawanie i wykorzystywanie technik rysunkowych i malarskich,
  • organizowanie wystaw prac Seniorów,
  • wykonywanie dekoracji okolicznościowych, drobnych upominków dla solenizantów
  • zajęcia sprawnościowe (ćwiczenia fotelowe, gimnastyka, rower rehabilitacyjny, steper )
  • gry stolikowe (karty, szachy, gry planszowe)
  • Klub Seniora bierze czynny udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet III wieku (aqua aerobic, nordic walking, joga, plastyka, ceramika, kurs ogrodniczy itp.).

 

Organizowane są spotkania integracyjne z zaprzyjaźnionymi organizacjami zrzeszającymi Seniorów, wieczorki taneczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, uroczystości okolicznościowe (Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, Wieczerza Wigilijna). Klub Seniora współpracuje z lokalnymi placówkami oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) oraz instytucjami organizacjami społecznymi:

 

 • Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.
 • Gminny Zespół Instytucji Kultury,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
 • Parafie znajdujące się na terenie miasta,
 • Biblioteka publiczna w Koźminie Wlkp.,
 • Stowarzyszenie ,,Z pomocy zrodziła się przyjaźń Koźmin Wielkopolski – Bellheim”,
 • inne Kluby Seniora

 

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
Strona główna | BIP | Kontakt