DRUKI DO POBRANIA:


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
o wartości poniżej 193 000 Euro

specyfikacja_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf

Zalacznik_Nr_9_do_SIWZ_-_Zobowiazanie_do_oddania_do_dysp.pdf

Zalacznik_Nr_8_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_ze_osoby_ktore_bed.pdf

Zalacznik_Nr_7_do_SIWZ_-_Wykaz_osob_kadry_dydaktycznej_k.pdf

Zalacznik_Nr_6_do_SIWZ_-_Wykaz_potencjalu_technicznego_n.pdf

Zalacznik_Nr_5_do_SIWZ_-_Wykaz_wykonanych_zamowien.pdf

Zalacznik_Nr_4_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_o_braku_.pdf

Zalacznik_Nr_3_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_wykonawcy_o_spelni.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_zalacznika_nr_16.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_zalacznika_nr_15.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_zalacznika_nr_14.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_zalacznika_nr_13.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_zalacznika_nr_12.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_zalacznika_nr_11.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_zalacznika_nr_10.pdf

Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ_-_Oferta_cenowa.pdf

Zalacznik_Nr_16_do_SIWZ_-_Projekt_umowy_Kurs_komputerowy.pdf

Zalacznik_Nr_15_do_SIWZ_-_Projekt_umowy_Kurs_florystyczn.pdf

Zalacznik_Nr_14_do_SIWZ_-_Projekt_umowy_Kurs_magazyniera.pdf

Zalacznik_Nr_13_do_SIWZ_-_Projekt_umowy_Kurs_profesjonal.pdf

Zalacznik_Nr_12_do_SIWZ_-_Projekt_umowy_Kurs_opiekuna_os.pdf

Zalacznik_Nr_11_do_SIWZ_-_Projekt_umowy_Kurs_prawa_jazdy.pdf

Zalacznik_Nr_10_do_SIWZ_-_Projekt_umowy_Kurs_prawa_jazdy.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_zalacznika_nr_16.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_zalacznika_nr_15.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_zalacznika_nr_14.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_zalacznika_nr_13.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_zalacznika_nr_12.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_zalacznika_nr_11.pdf

Zalacznik_Nr_1_do_zalacznika_nr_10.pdf

zalacznik_nr_1_do_siwz_-_oferta.pdf

Zapytanie ofertowe:

Zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.doc

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

załącznik-nr1 (pdf)


Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

załącznik-nr2 (pdf)


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

załącznik-nr3 (pdf)


Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

załącznik-nr4 (pdf)
© MGOPS Koźmin Wlkp. 2008